12-րդ շրջանի Փարիզի քարտեզը
Քարտեզ 12-րդ արձանագրությունը