1-ին պայմանական քարտեզը
Քարտեզ 1-րդ շրջանում ' Փարիզի