Փարիզյան հիվանդանոցի քարտեր


Փարիզյան հիվանդանոցի քարտեր. Բոլոր քարտերը Փարիզի հիվանդանոցի (Ադելաիդա-Hautval հիվանդանոց, Ալբերտ-Chenevier հիվանդանոցի Амбруаз-Парэ հիվանդանոցներ, Անտուան-Béclère հիվանդանոց, ծրագիրը Авиценна" հիվանդանոց ...)


Քարտի Փարիզի հիվանդանոցի