Մակարդակը Լուվրի -2 քարտեզի վրա
Քարտեզը մակարդակի Լուվրի -2