Մակարդակը Լուվրի -1 քարտեզի վրա
Քարտեզը մակարդակի Լուվրի -1