Ձյան ժամը petit-Պալեի քարտեզի վրա
Քարտեզ Ձյան Ժամը Petit-Պալեի