Թանգարանը Լուվր, Փարիզ քարտեզ
Քարտեզը Լուվրի թանգարան, Փարիզի