Գար Монпарнас դահլիճից, 3-ը քարտեզի Վրա
Քարտեզ Монпарнас դահլիճ 3